Sykkelveg med fortau på Dragvoll

Miljøpakken planlegger å bygge om gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau på Dragvoll.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2023, tidligst
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 27 mill kr
Ferdigstilling:
2023, tidligst

Strekningen går langs Jonsvannsveien fra Bergheim til kryss Stokkanhaugen. Tiltaket inkluderer forkjørsregulerte sykkelkryssinger i tråd med oppdaterte retningslinjer fra Vegdirektoratet. Det vil passere stasjon for metrobuss på Dragvoll som har tatt høyde for sykkelvegen.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)