Fortau i Klæbuveien

Miljøpakken planlegger å bygge fortau over en strekning på 450 meter i Klæbuveien.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca. 30 mill.
Ferdigstilling:
2024


Det aktuelle strekket går fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 181/182, nær busstopp. Fortauet er planlagt på vestre side av Klæbuveien. Prosjektet inkluderer også 50 m fortau inn i Øystein Møylas veg. Prosjektet har blitt forsinket pga regulering og arbeid med grunnerverv for å få plass til fortau. Oppstart er mulig høsten 2023. Det vil bli gjennomført utbedring av vann- og avløpsnettet når det først skal graves i gata. Byggetid anslås derfor til 1,5 år.

Klæbuveien er en viktig forbindelse mellom bydeler som Sunnland og Stubban og sentrum. Det er trangt og det går buss langs ruta. Fortau vil gjøre strekningen mer attraktiv som trygg skoleveg.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen