Fortau i Klæbuveien

Miljøpakken planlegger å bygge fortau over en strekning på ca. 500 meter i Klæbuveien.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Tidligst 2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca. 30 mill.
Ferdigstilling:
Ikke avklart

Det aktuelle strekket går fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 181/182, nær busstopp. Prosjektet er forsinket pga regulering og arbeid med grunnerverv for å få plass til fortau. Fortauet er planlagt på vestre side av Klæbuveien.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal