Stjørdal stasjon og andre planer i Stjørdal

Midler fra Miljøpakken skal utvikle Stjørdal stasjon til et effektivt og attraktivt knutepunkt for alle grupper reisende.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
Ikke avklart
Status:
Under planlegging

Høsten 2021 fikk pendlere redusert pris på buss og tog mellom Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus. Det er planer om undergang for myke trafikanter under sporet og ny bussterminal ved stasjonen. Foto: Thor Nielsen.

 

Stjørdal, Malvik og Melhus kom med i Miljøpakken i 2019 da Byvekstavtalen ble utvidet. I avtalen er 77 mill. kr. øremerket til fordeling mellom stasjonsområdene i de tre kommunene. Mest aktuelle tiltak er planfrie tverrforbindelser for myke trafikanter.

Ved Stjørdal stasjon utredes undergang for gående og syklende under jernbanen. Det vil gjøre knutepunktet for buss og tog lett tilgjengelig for flere, og samtidig knytte sentrum sammen med områdene på motsatt side av sporene.

Andre mulige tiltak i Stjørdal:
– Fjerne planovergang på Innherredsvegen og flytte vegen mot øst
– Ny bussterminal
– Undergang ved Hell stasjon
– Park & ride på Skatval
– Gang- og sykkelveg langs Ringvegen (E14-Husbyvegen).
– Gang- og sykkelbru over Stjørdalselva (Værnes-Reppe).

Oversikten over er ikke komplett, og det er ikke avklart om alt blir bygd.

I perioden 2021-2029 har Stjørdal er det satt av totalt 270 mill. kr. fra Miljøpakken til bruk på tiltak i Stjørdal. Kommunen betaler inn ca 20 mill. kr. av dette. Prosjektene skal bidra til at flere reiser miljøvennlig.

Miljøpakken skal gjøre det bedre å være myk trafikant i Stjørdal. Foto: Glen Musk.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)