Fortau i Havstadvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
mai 2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
8,5 mill kr
Ferdigstilling:
juli 2022

Havstadvegen på Byåsen har fått brøytbart fortau ved Astors idrettsanlegg. Strekningen er 430 meter lang og går fra Byåsveien til Broddes veg. Havstadvegen er viktig forbindelse til stasjon for Metrobuss. Miljøpakken utbedrer en rekke lenker til disse holdeplassene for å gjøre det tryggere og raskere å gå til og fra bussen.

Prosjektet ble utsatt fra 2021 til 2022 fordi høyspent måtte kobles ut i deler av anleggsperioden.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen