Fortau i Havstadvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2021
Status:
Under planlegging
Finansiering:
8,5 mill kr
Ferdigstilling:
2021

Havstadvegen på Byåsen skal få brøytbart fortau ved Astors idrettsanlegg. Strekningen er 430 meter lang og går fra Byåsveien til Broddes veg. Havstadvegen er viktig forbindelse til stasjon for Metrobuss. Miljøpakken utbedrer en rekke lenker til disse holdeplassene for å gjøre det tryggere og raskere å gå til og fra bussen.

Relaterte artikler

Selsbakk, ny undergang for myke trafikanter

Tyholtveien del 1

Fortau i Lundvegen