Fortau i Fagottvegen

Miljøpakken planlegger bygging av ca 800 m fortau i Fagottvegen i Malvik.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Tidligst 2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
13 mill kr

Strekningen går mellom Trompetvegen og Vikhammervegen. Fortau her vil bedre forholdene for myke trafikanter og gi trygg atkomst til blant annet skoler og bussholdeplasser i Vikhammer sentrum.

Oppgraderingen vil kunne bidra til at flere kan reise både tryggere og mer miljøvennlig mellom et boligområde og et sentrumsområde.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion