Fortau i Fagottvegen

Miljøpakken planlegger bygging av ca 800 m fortau i Fagottvegen i Malvik.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Tidligst 2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
13 mill kr

Strekningen går mellom Trompetvegen og Vikhammervegen. Fortau her vil bedre forholdene for myke trafikanter og gi trygg atkomst til blant annet skoler og bussholdeplasser i Vikhammer sentrum.

Oppgraderingen vil kunne bidra til at flere kan reise både tryggere og mer miljøvennlig mellom et boligområde og et sentrumsområde.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen