Fortau Husebyvegen

Prosjektet har bygd fortau fra lyskrysset ved Kongsvegen til Søndre Husebytun.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2017
Status:
Ferdig
Finansiering:
4,4 mill
Ferdigstilling:
2017

Strekningen har manglet fortau slik at gående ble tvunget ut i vegbanen. I 2016 ble det bygd 150 meter fortau.

Prosjektet har gitt elever ved Kolstad skole sikrere skoleveg. Strekningen er omtalt som en problemstrekning i Skolevegsrapporten fra 2007.

Miljøpakken har utbedret skolevegen ved elleve skoler i perioden 2010-2016.

 

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen