Asbjørnsens gate og Tyholtveien

For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet, skal Miljøpakken bygge fortau langs deler av Tyholtveien og Asbjørnsens gate, og sykkelveg med fortau i Tyholtveien.

I Asbjørnsens gate er det i 2018 bygd nytt fortau fra Henrik Mathiesens vei til krysset ved Tyholtveien. Til sammen utgjøre det ca. 600 meter. Fortauet er lagt på sørsida av gata, som du ser på bildet.

Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2013 (med merknader fra politikerne, blant annet om envegsregulering på deler av strekningen). Detaljplanlegging og grunnerverv ble avsluttet i 2017, og bygging i Asbjørnsens gate startet i september 2017. Det ble lagt nye vann- og avløpsrør siden gata uansett måtte graves opp. Dette er vanlig praksis for å spare penger og unngå graving to ganger,  men det gjør anleggsperioden lenger.

I Tyholtveien er prosjektet delt i to. I del 1 på 550 meter starter fortauet ved Henrik Mathiesens vei og går til Persaunvegen. Reguleringsplanen for denne strekningen er vedtatt. Vansker med grunnerverv gjør at byggestart er utsatt fra 2018 til 2019.

Strekningen er omtalt som en problemstrekning i Skolevegsrapporten fra 2007.

Del 2 går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg, her er byggestart ikke avklart.


Bilde fra samme sted som over da anlegget startet. Gata, som er skoleveg, manglet skikkelig fortau.

Relaterte prosjekter

Se alle treff