Asbjørnsens gate og Tyholtveien

For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet, skal Miljøpakken bygge fortau langs deler av Tyholtveien og Asbjørnsens gate, og sykkelveg med fortau i Tyholtveien.

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

 • Prosjekttype:
  Trafikksikkerhet
 • Status:
  Pågående
 • Finansiering:
  11,5 mill kr for Asbjørnsens gate
 • Byggestart:
  2017

Strekningen er omtalt som en problemstrekning i Skolevegsrapporten fra 2007.

I Asbjørnsens gate skal det nye fortauet gå fra Henrik Mathiesens vei til krysset ved Tyholtveien. Til sammen vil det utgjøre ca. 600 meter. Fortauet er planlagt på sørsida av gata.

Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2013 (med merknader fra politikerne, blant annet om envegsregulering på deler av strekningen). Detaljplanlegging og grunnerverv er avsluttet i 2017, og bygging i Asbjørnsens gate startet i september 2017. Det blir lagt nye vann- og avløpsrør når gata uansett graves opp. Fortauet skal stå ferdig sommeren 2018.

I Tyholtveien er prosjektet delt i to. I del 1 på 550 meter starter fortauet ved Henrik Mathiesens vei og går til Persaunvegen. Reguleringsplanen for denne strekningen er vedtatt. Hvis avtaler om erverv går i orden kan bygging starte i 2018.

Del 2 går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg, her er byggestart ikke avklart.

Relaterte prosjekter