Asbjørnsens gate

For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet, skal Miljøpakken bygge fortau langs deler av Asbjørnsens gate.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2017
Status:
Ferdig
Finansiering:
11,5 mill. kr.
Ferdigstilling:
2018

I Asbjørnsens gate er det i 2018 bygd nytt fortau fra Henrik Mathiesens vei til krysset ved Tyholtveien. Til sammen utgjør det ca. 600 meter. Fortauet er lagt på sørsida av gata, som du ser på bildet.

Detaljplanlegging og grunnerverv ble avsluttet i 2017, og bygging i Asbjørnsens gate startet i september 2017. Det ble lagt nye vann- og avløpsrør siden gata uansett måtte graves opp. Dette er vanlig praksis for å spare penger og unngå graving to ganger,  men det gjør anleggsperioden lenger.


Over et bilde fra samme sted som over da anlegget startet. Gata, som er skoleveg, manglet skikkelig fortau. Under; trygt å gå i Asbjørnsens gate.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen