Fortau Hans Finnes gate

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 35 mill kr
Ferdigstilling:
2024

Miljøpakken skal bygge fortau langs Hans Finnes gate – fra Persaunvegen til Henrik Angells gate. Strekningen er ca 680 meter. Det er regulert fortau langs hele gata. Fortauet skal gi tryggere skolevei for barna i Strindheim skolekrets.

Grunnerverv og prosjektering pågår.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion