Fortau Hans Finnes gate

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 35 mill kr
Ferdigstilling:
2025

Miljøpakken skal bygge fortau langs Hans Finnes gate – fra Persaunvegen til Bakkaunvegen. Strekningen er ca 680 meter. Det er regulert fortau langs hele gata. Fortauet skal gi tryggere skolevei for barna i Strindheim skolekrets.

Grunnerverv og prosjektering pågår. Prosjektet er sterkt forsinket først og fremst pga vansker med å få til avtale med alle grunneiere.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen