Holdeplasstiltak Bergheim

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
6 mill
Ferdigstilling:
2013

Vi skal sette opp nye bussholdeplasser på begge sider av Jonsvannsveien ved undergangen på Bergheim. I tillegg skal vi utbedre støyskjermingen. Arbeidet ble påbegynt i 2012, men måtte stoppes på grunn av klager fra beboerne. Arbeidet tas opp igjen så snart klagebehandlingen er ferdig.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)