Fortau Ditlev Bloms veg og Sørbruvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Finansiering:
700 000 kroner
Ferdigstilling:
2010

Om lag 220 meter fortau ble bygd, og vann- og avløpsledninger ble utbedret i Ditlev Bloms veg. I tillegg bygde prosjektet om lag 80 meter fortau med vegutbedring i Sørbruvegen (mellom Ole L. Kolstads veg og J. O. Stavs veg). Dette bedrer sikkerheten på skolevegen til og fra Stabbursmoen skole.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen