Fortau Ditlev Bloms veg og Sørbruvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Finansiering:
700 000 kroner
Ferdigstilling:
2010

Om lag 220 meter fortau ble bygd, og vann- og avløpsledninger ble utbedret i Ditlev Bloms veg. I tillegg bygde prosjektet om lag 80 meter fortau med vegutbedring i Sørbruvegen (mellom Ole L. Kolstads veg og J. O. Stavs veg). Dette bedrer sikkerheten på skolevegen til og fra Stabbursmoen skole.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen