Sykkelveg i Kystadlia

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
Ca. 35 mill. inkl. vegen
Ferdigstilling:
2014

Miljøpakken har bygget ny sykkelveg med fortau sammen med den nye direktevegen fra Kystadlia til Byåsvegen. I prosjektet inngår også bygging av fortau langs Kystadlia fra Lillerydningen til Kystadbrinken.

Den nye sykkelvegen er ca. 550 meter lang. Selve vegprosjektet (se under «veg» i prosjektmenyen) gir anslagsvis 1500-2000 beboere i området Hallset-Rydningen  kortere reiselengde hver veg. Trafikken ved Hallset og Selsbakk skoler er redusert, så elevene har fått tryggere skoleveg.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)