Byåsveien/General Bangs veg

Miljøpakken gjør krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og Arnt Smistads veg tryggere.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2017
Status:
Ferdig

Krysset Byåsveien og General Bangs veg er et ulykkespunkt, der særlig myke trafikanter og MC/moped har vært involvert i mange ulykker. Miljøpakken skal utbedre krysset for å gjøre det mer oversiktlig og tryggere, med blant annet opphøyde gangfelt. I prosjektet inngår også utbedring av to bussholdeplasser.

Ferdig 2017.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen