Byåsveien/General Bangs veg

Miljøpakken gjør krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og Arnt Smistads veg tryggere.

Krysset Byåsveien og General Bangs veg er et ulykkespunkt, der særlig myke trafikanter og MC/moped har vært involvert i mange ulykker. Miljøpakken skal utbedre krysset for å gjøre det mer oversiktlig og tryggere, med blant annet opphøyde gangfelt. I prosjektet inngår også utbedring av to bussholdeplasser.

Ferdig 2017.

Relaterte prosjekter

Se alle treff