Byåsveien/General Bangs veg

Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og Arnt Smistads veg tryggere.

Krysset Byåsveien og General Bangs veg er et ulykkespunkt, der særlig myke trafikanter og MC/moped har vært involvert i mange ulykker. Miljøpakken skal utbedre krysset for å gjøre det mer oversiktlig og tryggere, med blant annet opphøyde gangfelt. I prosjektet inngår også utbedring av to bussholdeplasser.

Vi tar sikte på bygging i 2017.

Relaterte prosjekter

Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé
Miljøpakken gjør det tryggere for myke trafikanter.
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal bygge 250 meter gang- og sykkelveg fra "lokket"…
Signalregulering Kongsvegen-Smistadvegen
Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda skal bli tryggere.
Se alle treff