Falkenborgvegen

Falkenborgvegen er en del av det prioriterte sykkelvegnettet, samt en del av Brattørruta. For å forbedre kvaliteten på strekningen, og legge til rette for mer sykling, skal Miljøpakken erstatte dagens sykkelfelt med sykkelveg med fortau. Det vil bedre framkommeligheten for de som sykler, samt at forholdene blir bedre for de som går på fortauet. Dagens sykkelfelt på sørsiden av Falkenborgveien skal benyttes som bilfelt, og vi ser også på mulighetene for å stramme inn kjørearealet i svingen før krysset Innherredsveien/Falkenborgvegen.

Prosjektering pågår, og vi håper på byggestart i 2017.

 

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Se alle treff