Falkenborgvegen

Miljøpakken har bygd sykkelveg med fortau i Falkenborgvegen, bak Sirkus Shopping.

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2018

Falkenborgvegen er en del av det prioriterte sykkelvegnettet, samt en del av Brattørruta. For å forbedre kvaliteten på strekningen, og legge til rette for mer sykling, har Miljøpakken erstattet sykkelfelt med sykkelveg med fortau. Det gir bedre framkommelighet for de som sykler, samt at forholdene har blitt bedre for de som går på fortauet. Det som tidligere var sykkelfelt på sørsiden av Falkenborgveien, er gjort om til bilfelt. I tillegg er det strammet inn i kjørearealet i svingen før krysset Innherredsveien/Falkenborgvegen.

Prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, som er et samleprosjekt i Miljøpakken som omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim, bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Ferdig november 2018.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)