Bratsbergvegen, kryssutbedring

Tryggere for fotgjengere

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2016
Status:
Ferdig
Finansiering:
2 mill. kr.
Ferdigstilling:
2016

Krysset Bratsbergvegen og Baard Iversens veg er et ulykkespunkt. For å gjøre det sikrere for fotgjengere å gå over vegen, er krysset innsnevret og vi har bygget opphøyd gangfelt. På sørsiden av Bratsbergvegen har vi bygget 150 meter kombinert gang- og sykkelveg som er adskilt fra bilvegen. Kantstein er endret for å tydeliggjøre kryss og avkjørsel. I forbindelse med prosjektet er det gjort tilpasninger av vann- og avløpssystemet.

 

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen