Bratsbergvegen, kryssutbedring

Tryggere for fotgjengere

Krysset Bratsbergvegen og Baard Iversens veg er et ulykkespunkt. For å gjøre det sikrere for fotgjengere å gå over vegen, er krysset innsnevret og vi har bygget opphøyd gangfelt. På sørsiden av Bratsbergvegen har vi bygget 150 meter kombinert gang- og sykkelveg som er adskilt fra bilvegen. Kantstein er endret for å tydeliggjøre kryss og avkjørsel. I forbindelse med prosjektet er det gjort tilpasninger av vann- og avløpssystemet.

 

Relaterte prosjekter

Se alle treff