Gågate Thomas Angells gt

Miljøpakken har forlenget gågata i Thomas Angells gate med den 127 meter lange strekningen mellom Nordre gate og Søndre gate.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
13,7 millioner
Ferdigstilling:
November 2014

Prosjektet er viktig for å oppnå en bilfri bykjerne, som ble vedtatt i gatebruksplanen i 2007.

Forberedende arbeid med vannledninger i gategrunnen startet våren 2014. Arbeidet med å gjøre gata om til et attraktivt gå-område startet 4. august.

Østre del av Thomas Angells gate som gågate ble offisielt åpnet 27.november 2014. Dette er den første nye gågata i Trondheim siden Jomfrugata ble gågate i 2002.

Gata har fått universell utforming og snøsmelteanlegg som gjøre den snø- og isfri hele året. Det er også satt opp ny og mer trivelig belysning (Trolla-lykter) og benker slik at folk kan sette seg ned og nyte bylivet.

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm