Ny Trondheim sentralstasjon

Miljøpakken bidrar med nesten 300 mill. kr. til ny Trondheim sentralstasjon.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2022
Status:
Pågår
Finansiering:
293 mill kr fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
2025

Midlene fra Miljøpakken blir investert i:
– den offentlige delen av nytt terminalbygg
– 230 meter kollektivfelt på begge sider av gata mellom Jernbanebrua og Brattørbrua
– to stasjoner for Metrobuss
– ca 250 meter sykkelveg med fortau langs kanalen

Det nye stasjonsområdet skal bli et effektivt og attraktivt knutepunkt for reisende med buss, tog og båt.

Bane NOR Eiendom AS finansierer den kommersielle delen av anlegget. Høsten 2022 åpnet 210 parkeringsplasser under tak i Gryta. Les mer hos Bane NOR.

Gryta Parkeringskjeller er første byggetrinn. P-huset ligger langs kanalen fra krysset ved Politihuset/Scandic Nidelven og til Jernbanebrua ved Trondheim S. Over parkeringskjelleren reetableres Fylkesvegen med egne kollektivfelt, holdeplasser, ny kanalpromenade, sykkelveg og fortau.


Metrobusstasjoner og sykkelvei åpnet i november 2022:

Som på bildet under så det ut ved anlegget i juli 2022:

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)