Ny Trondheim sentralstasjon

Miljøpakken bidrar med i overkant av 200 mill. kr. til ny Trondheim sentralstasjon.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2022
Status:
Pågår
Finansiering:
Ca. 300 mill, hvorav 200 mill. fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
2025


Midlene fra Miljøpakken blir investert i:
– den offentlige delen av nytt terminalbygg
– 230 meter kollektivfelt på begge sider av gata mellom Jernbanebrua og Brattørbrua
– to stasjoner for Metrobuss
– tilrettelegging for fotgjengere og syklister

Det nye stasjonsområdet skal bli et effektivt og attraktivt knutepunkt for reisende med buss, tog og båt.

Bane NOR Eiendom AS finansierer den kommersielle delen av anlegget. Høsten 2021 startet bygging av 50 parkeringsplasser under tak i Gryta.

Relaterte artikler

Stjørdal stasjon og andre planer i Stjørdal

Hommelvik stasjon og andre planer i Malvik

Oppgradering av holdeplasser Fv950 Kockhaugveien