Prosjekter
Bilde av nydalsbrua under bygging. Foto: Vegard Thorvaldsen, Statens vegvesen

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 14 juni 2023

Lesetid: 2 min

Viktig milepæl for Nydalsbrua

Torsdag blir Nydalsbrua ferdig støpt

Det blir da mulig å krysse den nye bruen fra øst til vest, riktignok kun for anleggsarbeidere foreløpig. Dette er en viktig milepæl i prosjektet som er finansiert av Miljøpakken. Nydalsbrua ligger nå foran skjemaet og det er beregnet åpning 16. oktober.  

Broen vil løse utfordringer med kø og trengsel som har gjort dagens Sluppen bru til en flaskehals i trafikken.  Når Nydalsbruen åpnes vil Sluppen bru frigjøres og bygges om til en ren gang- og sykkelbru. Prosjektet er et av de største prosjektene til Miljøpakken med en kostnadsramme på 1.4 milliarder kroner.

Foto øverst i saken: Vegard Thorvaldsen, Statens vegvesen

SKISSE: Oversiktsskisse av hele Nydalsbrua, inkludert to nye rundkjøringer, nytt veianlegg samt portal og påbegynt løp til Byåstunnellen.

Mer informasjon:

Nydalsbrua – ny bru på Sluppen

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet 16. oktober 2020. Brua åpnet for trafikk 16. oktober 2023, mens avsluttende arbeider tas våren 2024.