Prosjekter
Nydalsbrua november 2022

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 22 november 2022

Lesetid: 2 min

Situasjonsrapport fra Nydalsbrua

Det største pågående byggeprosjektet i Miljøpakken går etter planen – og er faktisk foran skjema. Se video:

I denne nye videoen fra Statens vegvesen får du også før/etter-videoer og timelapse fra anleggsarbeidet så langt.

Første brukabel spennes opp allerede denne uka, og det ligger an til at brua åpner for trafikk oktober 2023 – over et halvår før tiden. Når Nydalsbrua setter i drift, kan dagens Sluppen bru bygges om slik at den blir ei rendyrket gang- og sykkelbru.