Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 10 mai 2022

Lesetid: 2 min

Nå utvider vi varigheten på enkeltbilletten

Fra 16. mai vil enkeltbilletter i helg, helligdager og kvelder etter kl. 18 vare i tre timer. Dette er nok et tiltak i Miljøpakkens satsing for et billigere og bedre kollektivtilbud.

Økningen utgjør en dobling fra dagens 1,5 timer varighet i Sone A, og gjør at mange slipper å kjøpe mer enn én billett for å rekke det de skal.

En rekke tiltak for et bedre kollektivtilbud

Gjennom bompengeforliket på Stortinget har Miljøpakken fått 500 millioner kroner over ti år til et billigere kollektivtilbud i miljøpakkeområdet (Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus). Formålet er å få flere til å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil.

Gjennomførte tiltak så langt:

Flere mulige tiltak:

Miljøpakken har bedt AtB om å utrede og lage forslag til nye billettprodukter som får enda flere til å velge kollektiv. Det kan være:

  • tidsdifferensierte eller dynamiske takster for å fordele reisene bedre over døgnet
  • hjemmekontorvennlige hybridløsninger, for eksempel kombinasjonsprodukt som både har lavere pris og lavere kostnad for neste reise enn enkeltbilletter

Støtten gjennom Miljøpakken har gitt mange en halvering av bussbillettprisen. Passasjerer på toget har fått enda større kutt. Se regneeksempler her.