Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 20 august 2021

Lesetid: 4 min

Miljøpakken: Billigere buss og tog vedtatt

Partene i Miljøpakken har talt: Tusenvis av buss- og togpassasjerer får reise billigere i løpet av høsten. De første endringene kommer tidlig i oktober.

Mange vil oppleve at bussprisen halveres, mens andre – som tar tog – får enda større kutt. Fredag ble deltakerne i Miljøpakken enige om hvordan 500 ekstra millioner til Miljøpakken fra bompengeforliket skal gi folk rimeligere kollektivtilbud.

For enkelte representerer tiltakene en aldri så liten rabatt-revolusjon. I korte trekk:

  • Bytakst for alle: Lik pris for alle på bussen i hele Miljøpakke-land. Det innebærer at hele Stjørdal og også søndre del av Melhus får billigste takst.
  • Tog like billig som buss: Trønderbanen gjennom Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal får samme pris som bussen. Det betyr kraftig priskutt.
  • «Barnebillett» for flere: Takst som barn til alle i aldergruppa 6-20 år, mot tidligere 4-16 år. Flere barn reiser gratis og alle unge voksne slipper å betale voksenbillett.
  • Enkeltbillett gjelder lenger: Forslag om at på kveld og i helg vil billetten din være gyldig i tre timer, mot 1,5 time i dag. På mange handels- og fritidsreiser vil folk slippe å betale to ganger. Både økonomi og teknisk løsning må utredes nærmere før vi vet når endring kan innføres.
Det blir ekstremt billig å ta toget innenfor Miljøpakkens område. Enkeltbillett vil koste 40 kr på hele strekningen Melhus-Stjørdal. I tillegg fases nå nye og bedre tog inn på Trønderbanen. Foto: Oliver Heiniger, Stadler.

Kontaktutvalget i Miljøpakken ber om at disse kuttene blir gjennomført seinest 1. oktober. Fylkeskommunen/AtB mener fristen er veldig knapp, men vil prøve å klare den. De første endringene kommer 4. oktober.

Priskuttene gjelder altså de fire kommunene i Miljøpakke-land. Nå får alle som bor innenfor Miljøpakkens område likt tilbud.

Hva folk sparer – eksempler
Buss:
Enkeltbillett blir halvert fra 80 til 40 kr for de som ikke har bytakst i dag (innført).
Periodebillett 30 dager blir kuttet fra 1155 til 860 kr for de samme (innført).
Unge voksne (16-20 år) får halvert enkelt billett fra 40 til 20 kr (innført).
Tog:
Periodebillett 30 dager ned fra ca 1500 til 860 kr (innført).
Trondheim-Værnes kuttes fra 103 til 40 kr (utsatt til første halvår 2022).
Melhus-Stjørdal kuttes fra 152 til 40 kr (utsatt til første halvår 2022).

Folk i Stjørdal kan snart reise til Trondheim for 40 kr, mot 80 kr i dag. Det samme gjelder selvsagt alle som reiser motsatt vei. Pendlere vil spare ca 300 kr hver måned på periodebilletten. Foto: Glen Musk.

Litt seinere
Miljøpakkens kontaktutvalg ber om at fylket/AtB lager forslag til nye billettprodukter som også bidrar til at flere velger kollektivt. Det kan være;
– hybridløsninger, dvs kombinasjonsprodukt som både har lavere pris og lavere marginalkostnad for neste reise enn enkeltbilletter.
– tidsdifferensierte/dynamiske takster for å fordele reisene bedre over døgnet.

Miljøpakken kan bruke ca 50 mill kr hvert år i ti år på å kutte priser. Et hovedmål er å få flere til å reise miljøvennlig. Kontaktutvalget bestiller en sak i andre kvartal 2022 som evaluerer effekten og kostnadene av de nye tiltakene.

Ungdom opp til 20 år får betale billett som barn. Det betyr halv pris sammenlignet med i dag for alle i gruppa 16-20. Foto: Glen Musk.