Billigere buss og tog i Miljøpakke-land

Tusenvis av buss- og togpassasjerer har fått reise billigere siden oktober 2021.

Sitter på lokaltoget
MILJØPAKKE-PRIS: Folk som reiser kollektivt på strekningen Melhus-Trondheim-Malvik-Stjørdal har fått billigere og bedre tilbud.

Mange har opplevd at bussprisen er halvert. Passasjerer på toget har fått enda større kutt. Prisraset skyldes at partene i Miljøpakken er enige om hvordan 500 ekstra millioner fra staten over ti år skal gi billigere kollektivtilbud.

For enkelte representerer tiltakene en rabatt-revolusjon. Eksempler på priskutt:

BYTAKST FOR ALLE PÅ BUSS
Lik pris for alle i hele Miljøpakke-land. Folk i Stjørdal og også søndre del av Melhus (Hovin–Lundamo) får nå billigste takst:
– Enkeltbillett på buss er halvert for voksne fra 84 til 42 kr.
– Periodebillett 30 dager ble satt ned fra 1155 til 890 kr.

BYTAKST FOR ALLE PÅ TOG
– Periodebillett på tog er satt ned også i hele bysonen – også Stjørdal og søndre del av Melhus som tidligere lå utenfor.
– Prisen på enkeltbillett på tog er den samme som for buss i hele området (42 kr – 21 kr for ungdom/honnør).

«BARNEBILLETT» FOR FLERE
 
Alle fra og med 6 til og med 19 år betaler nå takst som barnebillett (tidligere 4–16 år). Flere barn reiser gratis og flere unge voksne slipper å betale voksenbillett.

LENGER VARIGHET PÅ ENKELTBILLETT PÅ KVELDER OG HELG
Fra 16. mai ble varigheten på enkeltbilletter utvidet på kvelder etter kl. 18, helger og helligdager. Disse billettene vil vare i tre timer, mot hhv. 1,5/2 timer i sone A/B tidligere. Dette gjør at mange slipper å kjøpe mer enn én billett for å rekke det de skal.

TOG LIKE BILLIG SOM BUSS
1. mars fikk Trønderbanen gjennom Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal samme pris som bussen for enkeltbillett. Det ga kraftige priskutt:
– Enkeltbillett Trondheim–Værnes 42 kr (før 100).
– Enkeltbillett Melhus–Stjørdal 42 kr (før 147).
– Enkeltbillett Melhus–Trondheim 42 kr (før 75).
– Enkeltbillett Hommelvik–Trondheim 42 kr (før 81).
– Enkeltbillett Stjørdal–Trondheim 42 kr (før 106).
«Flytoget» koster altså bare 42 kr.

Se nyhet om billig enkeltbillett på tog

– Periodekort 30 dager 890 kr (før 1459)

(Oppdatert etter at AtB justerte opp takstene slik 1. januar 2022: 42 kr for enkeltbillett og 890 kr for periodebillett 30 dager.)

MELHUS STASJON: Herfra har det blitt mye rimeligere å reise med Trønderbanen til Trondheim eller f.eks. Værnes. Foto: Thor Nielsen

STJØRDAL STASJON: Både toget og bussen er nå mye billigere for folk i Miljøpakke-kommunen Stjørdal. Foto: Thor Nielsen

Kuttene er verdt totalt 500 millioner kroner for kollektivbrukerne, og de skal fordeles over ti år. Dette er beløpet Miljøpakken fikk fra bompengeforliket på Stortinget. Formålet er å få flere til å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil. Buss- og togpassasjerer sparer miljøet og kutter køer.

Partene i Miljøpakken er staten, fylkeskommunen og de fire kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Vedtaket gir like takster på buss og tog for folk i alle kommunene i «Miljøpakke-land».

Venter på toget

Litt seinere
Flere endringer kan komme. Miljøpakkens kontaktutvalg ber om at fylket/AtB lager forslag til nye billettprodukter som også får flere til å velge kollektivt. Det kan være:

– kombinasjonsprodukt som både har lavere pris og lavere kostnad for neste reise enn enkeltbilletter.
– tidsdifferensierte/dynamiske takster for å fordele reisene bedre over døgnet.

SJ Nord har informasjon om billetter på Trønderbanen.
Priseksemplene over er gitt med et lite forbehold om små avvik.

TRONDHEIM – og resten av Miljøpakke-land: Flere unge får reise billig og flere barn får reise gratis. Enkeltbillett kommer til å gjelde lenger utenfor rushtid. Foto: Glen Musk.