Billigere buss og tog i Miljøpakke-land

Tusenvis av buss- og togpassasjerer får reise billigere i løpet av oktober.

MILJØPAKKE-PRIS: Folk som reiser kollektivt på strekningen Melhus-Trondheim-Malvik-Stjørdal får billigere og bedre tilbud. Foto: Thor Nielsen.

Mange vil oppleve at bussprisen halveres. Passasjerer på toget får enda større kutt. Prisraset skyldes at partene i Miljøpakken er enige om hvordan 500 ekstra millioner fra staten skal gi billigere kollektivtilbud.

For enkelte representerer tiltakene en rabatt-revolusjon, feks i Stjørdal (bildet over). Eksempler på priskutt:

BYTAKST FOR ALLE PÅ BUSS
Lik pris for alle i hele Miljøpakke-land. Folk i Stjørdal og søndre del av Melhus (Hovin-Lundamo) får nå billigste takst:
– Enkeltbillett på buss blir halvert fra 80 kr til 40 kr for voksne.
– Periodebillett 30 dager settes ned fra 1155 kr til 860 kr.
Iverksatt 4. oktober.

BYTAKST FOR ALLE PÅ TOG
– Periodebillett på tog settes ned også i Stjørdal og nordre del av Melhus.
Iverksatt 4. oktober.
– Enkeltbillett på tog settes ned til 40 kr i hele området, men tidspunkt for enkeltbillett er foreløpig ikke klart.

«BARNEBILLETT» FOR FLERE
 
Alle fra og med 6 til og med 19 år betaler takst som barnebillett (tidligere 4-16 år). Flere barn reiser gratis og alle unge voksne slipper å betale voksenbillett. Unge voksne kan velge mellom periodebillett kun for buss/trikk til kr 345 (30 dager i en sone), eller som i dag kr 520 – reis så mye du vil med buss, trikk og båt i hele Trøndelag.
Iverksatt 4. oktober.

AtB om periodebillett
AtB om barnebillett

TOG LIKE BILLIG SOM BUSS
Trønderbanen gjennom Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal får samme pris som bussen. Det betyr kraftige priskutt.
– Enkeltbillett Trondheim-Værnes 40 kr (før 100).
– Enkeltbillett Melhus-Stjørdal 40 kr (før 147).
– Enkeltbillett Melhus-Trondheim 40 kr (før 75).
– Enkeltbillett Hommelvik-Trondheim 40 kr (før 81).
– Enkeltbillett Stjørdal-Trondheim 40 kr (før 106).
– Periodekort 30 dager 860 kr (før 1459) – fra 4. oktober.

MELHUS STASJON: Her blir det mye rimeligere å reise med Trønderbanen til Trondheim eller feks Værnes. Foto: Thor Nielsen

STJØRDAL STASJON: Både toget og bussen blir snart mye billigere for folk i Miljøpakke-kommunen Stjørdal. Foto: Thor Nielsen

Kuttene er verdt totalt 500 millioner kroner for kollektivbrukene, og de skal fordeles over ti år. Dette er beløpet Miljøpakken fikk fra bompengeforliket på Stortinget. Formålet er å få flere til å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil. Buss- og togpassasjerer sparer miljøet og kutter køer.

Partene i Miljøpakken er staten, fylkeskommunen og de fire kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Vedtaket gir like takster på buss og tog for folk i alle kommunene i «Miljøpakke-land».

Litt seinere
Flere endringer kan komme. Miljøpakkens kontaktutvalg ber om at fylket/AtB lager forslag til nye billettprodukter som også får flere til å velge kollektivt. Det kan være;
– enkeltbillett gjelder lenger. Forslag er 3 timer på kveld og helg mot hhv 1,5/2 timer i sone A/B i dag. Vil føre til at mange slipper å betalemer enn en gang på mange handels- og fritidsreiser. Økonomi og teknisk løsning må utredes nærmere.
– kombinasjonsprodukt som både har lavere pris og lavere kostnad for neste reise enn enkeltbilletter.
– tidsdifferensierte/dynamiske takster for å fordele reisene bedre over døgnet.

SJ Nord har informasjon om billetter på Trønderbanen.
Priseksemplene over er gitt med et lite forbehold om små avvik.

TRONDHEIM – og resten av Miljøpakke-land: Flere unge får reise billig og flere barn får reise gratis. Enkeltbillett kommer til å gjelde lenger utenfor rushtid. Foto: Glen Musk.