Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 07 juni 2018

Lesetid: 2 min

Nå bygger vi metrobusstasjoner

Byggingen av stasjoner til Metrobussen er i full gang.

I løpet av de neste ukene og månedene vil det være bygging på 16 steder i byen:

Her er Trondheim kommune allerede i gang:

 • Hallset
 • Grilstadkleiva
 • Bekkasinvegen
 • Kattemsenteret
 • Skyttervegen
 • Saupstadsenteret
 • Husebytunet
Nå stasjon på Hallset under bygging.

 

Deretter følger Ranheim idrettsplass, med byggestart om noen uker.

Neste uke starter Statens vegvesen byggingen av Nyveibakken fra sentrum. Deretter følger følgende stasjoner før ferien:

 • Tvetestien fra sentrum
 • Åsveien skole fra sentrum (muligens etter ferien)

Etter ferien starter byggingen av:

 • Johan Falkbergets veg til sentrum
 • Johan Falkbergets veg fra sentrum
 • Havstadsenteret til sentrum
 • Havstadsenteret fra sentrum

Andre prosjekter

I Christian Frederiks gate mellom Høgskoleringen og Vollabakken starter Statens vegvesen arbeidet med sykkelveg med fortau og to metrobusstasjoner. Også her starter byggingen før ferien.

Vi setter opp midlertidige busstopp i anleggsperiodene, så busstrafikken vil gå som normalt. Vi skilter midlertidige veier forbi anlegg for både fotgjengere, syklister, busspassasjerer og bilister.

Her er link til oppdaterte driftsmeldinger fra AtB

I tillegg er Trondheim kommune godt i gang med prosjektene i Høgskoleringen og Jonsvannsvegen, som også omfatter metrobusstasjoner.