Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 23 mai 2017

Lesetid: 3 min

Framtidas transport: Lydløst, hengende tog over Bjørndalen?

Lydløst og uten fører krysser det hengende minitoget Bjørndalen med fullt av passasjerer om bord. Slik KAN et transporttilbud ingen har sett før knytte sammen Tiller, Heimdal og Granåsen i 2023.

Samferdselsdirektør Erlend Solem i fylkeskommunen la fram ideen om pilotprosjektet på et seminar om framtidas transportløsninger i regi av Miljøpakken mandag.

Bakgrunn: Regjeringen setter av 100 millioner kroner til en konkurranse om nye, smarte løsninger for bytransport.
Forslag: Den kommende Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Trondheim kommune søker om hele potten for å revolusjonere kollektivtransporten på tvers i søndre del av Trondheim.
Mer konkret: Et elektrisk, selvkjørende system som binder sammen Tiller, Heimdal, Saupstad, Heimdal videregående skole og idrettsanleggene i Granåsen.

Inspirasjon kan hentes blant annet fra Skytran i California – en monorail som henger i en skinne og blir drevet av elektromagnetisme (bildet over). Fylkeskommunen begrunner ideen blant annet med:

 • Heimdal bydel er så folkerik at den ville ha vært en av Norges 20 største byer om den var en egen kommune.
 • Området mangler et godt, internt transportttilbud.
 • En innovativ løsning kan knyttes til jernbanen på Heimdal.
 • Trondheim har søkt om å få arrangere ski-VM i Granåsen i 2023. Det er anledningen til å etablere en nasjonal bauta innen klimavennlig transport.

Seminaret mandag samlet en rekke fagfolk og politikere, inkludert nestlederen i det europeiske storbynettverket for innovative transportløsninger, POLIS. Tema var blant annet hvordan ny teknologi kan løse byenes utfordringer innen transport, og om Miljøpakken i større grad skal sette ressurser inn på innovasjon.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik presenterete bakteppet:

 • Byene vokser. 1 av 2 bodde i byer i 2008, 4 av 5 vil bo i byer i 2050.
 • Privatbilen står stille 96 prosent av tida. Den sluker knappe arealer.
 • Framtida er annerledes og kommer fort i byene: Privatbilens rolle krymper, sømløse skifter mellom ulike transportformer overtar, fleksible løsninger med selvkjørende kjøretøy og bestillingstransport er nødvendig av hensyn til miljø og arealbruk.

En studie med selvkjørende minibusser i Lisboa ga følgende beregnede resultat:

 • Bilkøer forsvinner.
 • Klimagassutslipp blir kuttet med en tredel.
 • Parkeringsareal redusert med 95 prosent.
 • Langt bedre utnyttelse av kjøretøyparken.

I Trondheim sitter det i snitt 1,3 person i hver bil – bare 1,1 person i rushtid. Dagens drosjer står stille og venter på oppdrag. Ny teknologi kan gjøre bytransporten billigere, mer effektiv og miljøvennlig.

Presentasjoner fra seminaret:

Samferdselsdirektør Erlend Solem

FylkesordførerTore O. Sandvik

Ivo Cré, POLIS

Morten Torp, AVIS biler

Ørjan Tveit, Statens vegvesen

Patrick Driscoll, NTNU

Tor Rune Skoglund, FourC