Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 23 mai 2017

Lesetid: 3 min

Sluppen: Tilbyr el-sykler i stedet for bil

Kjeldsberg Eiendom har kjøpt inn elsykler til gratis bruk for virksomhetene på Sluppen. Håpet er å motivere ansatte til å prøve sykkel til møter og andre oppdrag. Det langsiktige målet er å omforme Sluppen fra tung bilby til en miljøvennlig bydel.

Bildet: Fra venstre Svein Erik Munkelien (elsykkel-leverandør), Malin Wemundstad (R. Kjeldsberg), Sylvelin Foldøy og Christiane Solheim (Miljøpakken), Kristine Bangstad Fredriksen (R. Kjeldsberg). Foto: Anne-Line Bakken.

På kort sikt er målet med pilotprosjektet å få flere til å oppdage fordelene ved elsykkelen.

Elsykkel som kinderegg
– Dette er et kinderegg som vil bidra til tre ting på en gang: Redusere trafikkutfordringer, kutte klimagassutslipp og bedre folkehelsa, sier administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg Eiendom.

– Uten gode verktøy når vi ikke miljø- og klimaambisjonene våre. Undersøkelser viser at elsykkel fungerer som det beste alternativet til bilen for mange. Ved å tilby gratis bruk tror vi at terskelen for å prøve elsykkel senkes, sier  Bjørseth.

Vi påvirker hverandre
Miljøpakkens reiserådgivere lanserte elsykkel-poolen sammen med Kjeldsberg Eiendom. Reiserådgiver og miljøpsykolog Sylvelin Foldøy sier:

– En elsykkel-pool på bilbaserte Sluppen er et viktig steg mot å bygge sykkelkultur utover Trondheim sentrum. Vi er sosiale vesener som blir påvirket av hverandre også ved valg av reisemåte. Elsyklene er  et tilnærmet likeverdig alternativ til bil når det gjelder avstander, slik som fra Sluppen til sentrum. Her kan man sykle fra dør til dør og spare mye tid på å lete etter parkeringsplass. De som har for vane å kjøre bil har ofte en tendens til å tro at buss og sykkel tar lengre tid enn det faktisk gjør.

2500 jobber på Sluppen
Kjeldsberg Eiendom har ca 70 leietakere med 1400 ansatte på Sluppen. Selskapet vil utvide tilbudet hvis interessen er god, og håper samtidig at politikerme støtter opp om arbeidet med å redusere bilbruken ved å legge til rette for et godt kollektivknutepunkt i området. Totalt arbeider nå ca 2500 på Sluppen og antallet vil øke.

Salget av elsykler tar nå av også i Norge. Det er anslått en dobling fra 40 000 solgte sykler i fjor til 80 000 i år på landsbasis. Trondheim er en by med relativt mye sykkelbruk til tross for mange bratte bakker. Der har elsykkelen sitt aller største fortrinn.

Bilbruken har gått ned i Trondheim etter at Miljøpakken ble innført, men fortsatt er det mye å hente. 100 000 bilturer hver dag er kortere enn 3 kilometer.

Ca 9 prosent av alle reiser i Trondheim er på sykkel. Det tilsvarer 45 000 daglige turer. Miljøpakkens mål er å øke til 100 000 i 2025. Mange flere må sykle om Trondheim skal klare det såkalte nullvekstmålet i Bymiljøavtalen med staten; ingen økning i bilbruken selv om byen vokser med ca 3000 innbyggere hvert år.