Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 15 august 2022

Lesetid: 3 min

Er du Årets syklist eller Årets fotgjenger 2022?

Som tidligere år skal vi kåre årets fotgjenger, og i år kliner vi til med egen sykkelpris i tillegg. Nominer din kandidat innen 28. august!

Kjenner du noen som har begynt å la bilen stå fordi de har funnet gleden med å sykle eller gå? En som stort sett tar beina fatt eller sykler dit de skal, året gjennom? Da hører vi gjerne fra deg.

Kriterier

Prisene går til noen som sykler eller går også i tilfeller hvor de fleste andre ville kjørt bil, og som kan inspirere andre til det samme.

Vinneren kan for eksempel være noen en som:

  • sykler eller går til jobb i all slags vær, selv om det finnes gratis bilparkering på arbeidsplassen
  • har gått seg i form etter sykdom, eller som går trass i funksjonshemming
  • motiverer andre til å sykle eller gå
  • har en unik historie fra sykkelsetet eller gåturen

Kandidaten må bo i en av miljøpakkekommunene (Trondheim, Melhus, Malvik eller Stjørdal).

Premie

Prisene deles ut i forbindelse med Europeisk mobilitetsuke 16.–22. september og består av et gavekort på 2000 kroner i valgfri sportsbutikk i trondheimsområdet, pokal, og ikke minst heder og ære.

Ulike måter å nominere på

Nominer din kandidat gjennom dette skjemaet, eventuelt via e-post eller en direktemelding enten på Facebook-siden vår eller Instagram-profilen vår.

Legg ved din begrunnelse og kontaktinfo for deg og kandidaten. Fristen er 28. august.

Og du – det er lov å nominere seg selv. 😉

Hvorfor premierer vi fotgjengere?

Miljøpakken har delt ut prisen Årets fotgjenger siden 2016 for å sette søkelyset på en gruppe reisende som fortjener økt status og oppmerksomhet.

Fotgjengerne er de glemte heltene i samfunnsregnskapet og miljøvennlig transport. De som går i stedet for å kjøre bidrar i likhet med syklistene til kortere bilkøer, bedre fremkommelighet for alle, bedre byluft og lavere utslipp av klimagasser. Fotgjengerne gir oss alle en triveligere by mens de selv får god helse. Det gående folket fortjener mer oppmerksomhet enn de får.

Resten av året jobber Miljøpakken for å legge enda bedre til rette for både fotgjengerne og syklister i byregionen vår, blant annet gjennom å bygge fortau, gang- og sykkelveier og sykkelparkering og å utbedre snarveier.

Tidligere vinnere av Årets fotgjenger

2021: Anda Blumberga
2020: Helge Arnold Svedal
2019: Tove Amdahl
2018: Joachim Vogt Isaksen
2017: Susann Søberg
2016: Terje Storvik

Om Miljøpakken

Miljøpakken er et samarbeid mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal. Vi bygger nye veier, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Vi jobber for at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byregionen vokser. Det betyr at vi må få flere over på kollektiv, sykkel og gange.