270 millioner skal forandre Malvik

Visste du at Malvik kommune betaler inn 20 millioner kroner til Miljøpakken, og får 250 millioner tilbake? Det betyr at 270 millioner kroner skal gå til investeringer innenfor kommunens grenser de neste årene.

En kvart milliard fra Miljøpakken skal gjøre Hommelvik og andre deler av Malvik til et bedre sted for myke trafikanter. Foto: Glen Musk.

Denne avtalen fikk Malvik ved å bli med i Miljøpakken i 2019. Formålet med investeringene er å legge bedre til rette for kollektivbruk, sykling og gåing, for mer attraktive sentrumsområder og bedre framkommelighet. Millionene vil fornye det Malvik du kjenner i dag.

Noen aktuelle tiltak fram til 2030
– Hommelvik stasjonsområde: Overgangsbru med trapper og heiser
– Midtsandtangen friluftsområde: Sikker kryssing over jernbanen og Fv 950
Fortau i Fagottvegen (Trompetvegen–Vikhammeråsen)
Gang- og sykkelvei Vikhammeråsen
Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen
– Bedre Park & Ride i Hommelvik
– Gang- og sykkelvei langs Fv 950 over Homla
– Gang- og sykkelvei fra Fv 950/Liavegen til E6
Fortau langs Saksvikkorsen

Oversikten er ikke komplett. Det er ikke avklart om alt blir bygd.

Buss og tog
I tillegg til investeringene, kommer penger til bedre buss- og togtilbud. Miljøpakken satte takstene på bussen kraftig ned allerede i 2011. I 2021 kom billig periodebillett også på tog. Enkeltbillett til 42 kr på toget kom i 2022.

Malvik er en naturlig del av byvekstområdet: Cirka 4000 pendler fra Malvik til Trondheim på jobb hver dag, mens nærmere 1000 pendler motsatt vei.

Hommelvik stasjon i dag. Under ser du en skisse som viser hvordan det kan bli med bru over jernbanen til områdene mot sjøen. Ill: Hommelvik stasjonsby AS.