Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Miljøpakken bygger 170 meter gang- og sykkelvei i tilknytning til bussholdeplassene på Vikhammer for å øke andelen kollektivreisende.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
7,8 mill.kr.
Ferdigstilling:
Oktober 2022

Det manglende fortauet på denne strekningen utgjør et brudd i det ellers sammenhengende riksvegnettet for syklende mellom Stjørdal og Trondheim. Fortau på denne strekningen vil gi en mer trafikksikker adkomst til bussholdeplassene på Vikhammer og for barn som bruker dette som skolevei.

Prosjektet inkluderer også bygging av ny støyskjerm på strekningen.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Sverresborgruta

Sykkelfelt Stokmovegen