Høgskoleringen forkjørsregulering

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Finansiering:
200 000
Ferdigstilling:
2010

For å bedre fremkommeligheten og øke gjennomkjøringshastigheten for kollektivreisende, er det innført forkjørsregulering for bussen på denne strekningen.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)