Sykkelfelt i Klæbuveien

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
Anslått til 5 millioner
Ferdigstilling:
2011

Det er bygget eget sykkelfelt i Klæbuveien fra Peder Østlunds veg til S.P. Andersens veg. Det er en videreføring av sykkelfeltet som ble bygget i 2009 som en del av Klæburuta. Gateprofilen er bygget om for å gi økt kjørebanebredde for sykkelfeltet. Samtidig er et større ledningsarbeid i grunnen utført.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)