Tyholtveien del 2

For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet, skal Miljøpakken bygge fortau langs deler av Tyholtveien og Asbjørnsens gate, og sykkelveg med fortau i Tyholtveien.

Prosjektet i Tyholtveien er delt i to. I del 1 starter fortauet ved Henrik Mathiesens vei og går til Persaunvegen. Del to går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg, her venter vi at reguleringsplanen blir vedtatt i løpet av 2018.

Sykkelvegen starter ved Persaunvegen og følger Tyholtveien til Kong Øysteins veg. Både fortau og sykkelveg blir ca 500 m lange. Planen er å bygge sykkelveg med fortau på sørsiden av Tyholtveien.

Neste skritt blir prosjektering og grunnerverv, deretter byggestart.

Relaterte prosjekter

Se alle treff