Tyholtveien del 2 – sykkelvei med fortau

For å lage en sikrere skolevei for barna i nærområdet, har Miljøpakken bygd sykkelvei med fortau i Tyholtveien.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
November 2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
46,5 mill
Ferdigstilling:
Oktober 2023

Prosjektet i Tyholtveien er delt i to. I del 1 starter fortauet ved Henrik Mathiesens vei og går til Persaunvegen, og denne strekningen sto ferdig i 2021. Del 2 går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg. Her er det bygd sykkelvei med fortau på sørsiden av bilveien, mens kjørebanen er gjort litt smalere. Både sykkelvei og fortau har en lengde på 530 m.

Slik så det ut i Tyholtveien, nær Drivstua gartneri, etter at oppmerkinga var ferdig.

Anlegget sto ferdig i oktober 2023 – i god tid før planen. Fristen var sommeren 2024. Her finner du flere detaljer og bilder. Bildet nederst viser Tyholtveien slik den har vært.

Sykkelveg er bygd på sørsida av Tyholtveien, dvs på høyre side på dette bildet. De gamle fortauene var smale og ubrukelige vinters tid.

Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2019 etter en langvarig og krevende prosess. Vann- og avløpsledninger blir fornyet samtidig av Trondheim kommune. Slik samkjøring gir en lengre byggeperiode, men sparer samfunnet for penger og gjør at man unngår å grave to ganger på samme sted.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)