Tyholtveien del 2

For å lage en sikrere skoleveg for barna i nærområdet, skal Miljøpakken bygge sykkelvei med fortau i Tyholtveien.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Trolig 2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
2 mill til planlegging

Prosjektet i Tyholtveien er delt i to. I del 1 starter fortauet ved Henrik Mathiesens vei og går til Persaunvegen. Del to går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg.

Strekningen (del 2) får sykkelveg med fortau. Kjørebanen blir litt smalere. Sykkelvegen starter ved Persaunvegen og følger Tyholtveien til Kong Øysteins veg. Både sykkelveg og fortau får en lengde på ca 500 m. Planen er å bygge på sørsida av Tyholtveien.

Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2019 etter en langvarig og krevende prosess. Byggeplanlegging pågår og byggestart kan komme i 2022. Vann- og avløpsledninger blir fornyet samtidig for å unngå å grave to ganger på samme sted. Det er besparende.

Relaterte artikler

Sykkelvei Byåsveien nedre

600 sykkelstativ på utfartssteder

Sykkel- og kollektivtiltak på Sluppen