Tyholtveien del 2 – sykkelvei med fortau

For å lage en sikrere skolevei for barna i nærområdet, bygger Miljøpakken sykkelvei med fortau i Tyholtveien.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
November 2022
Status:
Pågår
Finansiering:
46,5 mill
Ferdigstilling:
Sommer 2024

Prosjektet i Tyholtveien er delt i to. I del 1 starter fortauet ved Henrik Mathiesens vei og går til Persaunvegen, og denne strekningen sto ferdig i 2021. Del 2 går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg. Her blir det sykkelvei med fortau på sørsiden av bilveien, mens kjørebanen blir litt smalere. Både sykkelvei og fortau får en lengde på 530 m.

I byggeperioden er nedre del av Tyholtveien stengt for gjennomkjøring med bil. Det skal sikre framkommelighet for buss og syklister mens vegen er innsnevret. Det er lov å kjøre til Drivstua gartneri.  Bildet over er tatt i juli 2023. Bildet nederst viser Tyholtveien slik den har vært.

Sykkelveg er under bygging på sørsida av Tyholtveien, dvs på høyre side på dette bildet. De gamle fortauene var smale og ubrukelige vinters tid.

Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2019 etter en langvarig og krevende prosess. Vann- og avløpsledninger blir fornyet samtidig av Trondheim kommune. Slik samkjøring gir en lengre byggeperiode, men sparer samfunnet for penger og gjør at man unngår å grave to ganger på samme sted.

Relaterte artikler

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau