Tyholtveien del 2 – sykkelvei med fortau

For å lage en sikrere skolevei for barna i nærområdet, bygger Miljøpakken sykkelvei med fortau i Tyholtveien.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
November 2022
Status:
Pågår
Finansiering:
46,5 mill
Ferdigstilling:
Sommer 2024

Prosjektet i Tyholtveien er delt i to. I del 1 starter fortauet ved Henrik Mathiesens vei og går til Persaunvegen, og denne strekningen sto ferdig i 2021. Del 2 går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg. Her blir det sykkelvei med fortau på sørsiden av bilveien, mens kjørebanen blir litt smalere. Både sykkelvei og fortau får en lengde på 530 m.

I byggeperioden er nedre del av Tyholtveien stengt for gjennomkjøring med bil. Det skal sikre framkommelighet for buss og syklister mens vegen er innsnevret. Det er lov å kjøre til Drivstua gartneri. Se bildet under.

Reguleringsplanen ble vedtatt høsten 2019 etter en langvarig og krevende prosess. Vann- og avløpsledninger blir fornyet samtidig av Trondheim kommune. Slik samkjøring gir en lengre byggeperiode, men sparer samfunnet for penger og gjør at man unngår å grave to ganger på samme sted.

Sykkelveg med fortau er planlagt på sørsida av Tyholtveien, dvs på høyre side på dette bildet. Dagens fortau er smale og ubrukelige vinters tid.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen