Rød asfalt i Festningsgt./Stadsing. Dahls gate

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
4 mill. kr.
Ferdigstilling:
2015

Miljøpakken har bygd røde sykkelfelt på begge sider av Festningsgata og Stadsingeniør Dahls gate. Traseen hadde sykkelfelt også tidligere, men disse er nå markert med rødbrun asfalt. Strekningen måler ca 1,5 kilometer. Dette er en viktig sykkelforbindelse – en del av Singsakerruta.

Trondheim har fått en rekke strekk med røde sykkelfelt. De har blitt et varemerke for byen. Feltene viser syklistenes plass i trafikken og bidrar til å markere at syklister er en viktig trafikantgruppe.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)