Tempevegen – sykkelveg med fortau

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
2,5 mill. kroner (Miljøpakkens bidrag)
Ferdigstilling:
2011

Miljøpakken bidrar til å bygge sykkelveg med fortau langs Tempevegen. Første byggetrinn er en strekning på ca 1,4 kilometer.

Sykkelveien over Tempe går parallelt med E6 og er en av de mest trafikkerte sykkelrutene i Trondheim. Arbeidet ble påbegynt i 2009 med tilskuddsmidler fra Staten. Miljøpakken sørger for sluttfinansiering av prosjektet.

Målet er at oppgradering av denne viktige sykkeruta skal føre til mer bruk av sykkel inn og ut av Midtbyen. Strekningen inngår i den viktige Heimdalsruta.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)