Sykkelveg med fortau i Heimdal sentrum

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
8,3 mill kroner
Ferdigstilling:
2014

Miljøpakken har bygget ny sykkelveg og eget fortau for gående langs Heimdalsvegen gjennom Heimdal sentrum. Dermed unngås konflikt mellom syklende og gående på fortauet.

Total lengde er ca. 630 meter. Strekningen går langs Heimdalsvegen fra nytt kryss med Søbstadvegen fram til Kattemskogen, og inngår i den såkalte Heimdalsruta for syklende.

Formålet er å legge til rette for økt bruk av sykkel gjennom Heimdal sentrum.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)