Sykkelveg Sentervegen-Tonstad

Målet er å få et sammenhengende gang- og sykkelnett fra sentrum til Tiller uten kryssing av sterkt trafikkerte veger.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Svein Selliseth, 917 30 967
Byggestart:
Sommer 2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
35 millioner
Ferdigstilling:
5. juni 2015

Sykkelveg med fortau Rosten

Miljøpakken har bygd gang- og sykkelveg langs E6 på Rosten som en del av prosjektet E6 Jaktøyen – Tonstad. Sykkelvegen i rosa på kartet.

I sør er den nye sykkelvegen knyttet sammen med sykkelbrua over E6 fra Vintervegen til XXL som sto ferdig i november 2013. Brua binder sammen Vestre Rosten med Østre Rosten. I nord er den koblet til eksisterende gang- og sykkelveger rundt Tonstadkrysset. Dette er en rask sykkelveg uten kryssing av sterkt trafikkerte veger, og en viktig utvidelse av sykkelvegnettet i Tillerbyen.

Målet er å få et sammenhengende gang- og sykkelnett fra sentrum til Tiller uten kryssing av sterkt trafikkerte veger.

Dette er bygd:

  • 850 meter gang- og sykkelveg
  • 200 m lang bru over Sentervegen
  • 60 meter bru over John Aaes veg
  • 40 meter bru over nordgående rampe fra John Aaes veg mot E6
  • Omlegging av vann og avløp
  • Tilhørende kabel og ledningsarbeid
  • Belysning og grøntanlegg

P1000680

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)