Sykkelveg på Risvollan

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Finansiering:
10 mill.
Ferdigstilling:
2020

Miljøpakken har bygd sykkelveg med fortau langs Blaklivegen ved Risvollan Helse- og Velferdssenter, slik at vi skiller fotgjengere og syklister. Strekningen er ca. 400 meter. Byen blir gradvis bedre for myke trafikanter.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen