Bedre gang- og sykkelveg på Kolstad

Miljøpakken har utbedret 1,1 kilometer gang- og sykkelveg fra Husebytunet til Bjørndalsbrua.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Finansiering:
7,5 mill
Ferdigstilling:
2020

Dette er en mye brukt trasé i et tett befolket område. Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den har vært i dårlig forfatning med ødelagt dekke, kummer og sluk ute av stilling og delvis manglende kantstein, noe som har gjort det vanskelig å drifte den godt om vinteren. Traséen har fått en helt annen standard enn før. Bærelaget er skiftet ut og det har kommet granittstein langs hele strekket.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)