Sykkelveg med fortau ved Stavne bru

Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau mellom Stavne og Stavne bru. Strekningen er 250 meter lang.

Den representerer et brudd i kvalitet mellom det nye anlegget på Stavne og brua. Dette er den del av Tyholtruta for sykkel.

Stavne er ett av flere mindre sykkeltiltak som er planlagt gjennomført i 2017.

De mest omfattende ved siden av Stavne er:

  • Ombygging av sykkelfelt til sykkelveg med fortau over en 165 meter lang strekning i Falkenborgvegen (nær Sirkus Shopping).
  • Oppgradering av sykkelanlegg i Utleirvegen.
  • Oppgradering av sykkelanlegg i Kockhaugvegen langs Fv 950 på Skovgård – 750 meter.

Miljøpakken skal primært bygge ny infrastruktur, men kan investere i oppgradering av eksisterende anlegg der det gir bedre sammenhengende ruter og økt framkommelighet for syklister. En del eldre gang- og sykkelveger tåler moderne vinterdrift dårlig.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Sykkelfelt Gryta
Nytt sykkelfelt i Gryta.
Sykkelfelt Stiklestadveien
Miljøpakken skal bedre sykkelforholdene mellom Nyhavna og Lade.
Gang- og sykkelveg Skovgård-Presthusvegen
Miljøpakken gjør det tryggere for de som går og sykler…
Se alle treff