Sykkelveg med fortau ved Stavne bru

Miljøpakken har bygd om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau mellom Stavne og Stavne bru. Strekningen er 250 meter lang.

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

 • Prosjekttype:
  Sykkel
 • Dato for ferdigstilling:
  2017
 • Status:
  Ferdig
 • Byggestart:
  2017
 • Byggherre:
  Trondheim kommune

Den representerte et brudd i kvalitet mellom det nye anlegget på Stavne og brua. Dette er den del av Tyholtruta for sykkel.

Stavne er ett av flere mindre sykkeltiltak som ble gjennomført i 2017. De mest omfattende ved siden av Stavne er:

 • Ombygging av sykkelfelt til sykkelveg med fortau over en 165 meter lang strekning i Falkenborgvegen (nær Sirkus Shopping).
 • Oppgradering av sykkelanlegg i Utleirvegen.
 • Oppgradering av sykkelanlegg i Kockhaugvegen langs Fv 950 på Skovgård – 750 meter.

Miljøpakken skal primært bygge ny infrastruktur, men kan investere i oppgradering av eksisterende anlegg der det gir bedre sammenhengende ruter og økt framkommelighet for syklister. En del eldre gang- og sykkelveger tåler moderne vinterdrift dårlig.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter