Sykkelveg med fortau Søndre Ilevollen 2

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
5 mill
Ferdigstilling:
2014

Dette er en fortsettelse av den første delen av sykkelanlegget langs Søndre Ilevollen, som sto ferdig i 2011. Prosjektet skal forlenges 250 m, fram til Voldgata.

Hovedarbeidene ble avsluttet sommeren 2014.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta