Sykkelveg med fortau Søndre Ilevollen 2

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
5 mill
Ferdigstilling:
2014

Dette er en fortsettelse av den første delen av sykkelanlegget langs Søndre Ilevollen, som sto ferdig i 2011. Anlegget ble forlenget med 250 m frem til Voldgata.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)