Sykkelfelt Erling Skakkes gate

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2014

Vi har bygget sykkelfelt på sørsiden av Erling Skakkes gate – på hele strekningen fra Prinsens gate til Kjøpmannsgata. Motsatt vei vil biltrafikk og sykkeltrafikk fortsatt gå sammen. Parkering er flyttet til nordre side av Erling Skakkes gate. I tillegg utbedrer vi forholdene for mye trafikanter, blant annet ved å bygge et opphøyd gangfelt ved inngangen til Bytorget.

Sykkelfeltet er en del av hovedsykkelruta gjennom Midtbyen, og har fått rødbrun asfalt. Også Kjøpmannsgata har fått farget sykkelfelt.

Det er bygd sammenhengende sykkelanlegg med farget asfalt på en 2,1 kilometer lang strekning i Kjøpmannsgata, Bispegata og Elvegata.

Røde sykkelfelt

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)