Prinsenkrysset – nytt knutepunkt for kollektivtrafikk

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
Vår 2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
62 mill.
Ferdigstilling:
Desember 2013

 

Nytt knutepunkt for kollektivtrafikk åpnet i Prinsenkrysset 1. desember 2013. Samtidig ble Torvet stengt for busstrafikk, og er nå forbeholdt myke trafikanter.

Anleggsarbeidene startet 2. april 2013.

Fakta om Prinsenkrysset:

  • Fire 24 meter lange lehus for busspassasjerer. To i Prinsens gate og to i Kongens gate.
  • Holdeplassene får egen design med granittdekke.
  • Alle fortau blir snø- og isfrie.
  • Busstopp blir bygd i betong for å unngå hjulspor og vannsamling.
  • Kjørebanen får nytt fundament. Samtidig legges kanaler i bakken for strøm- og telekabler.

I tillegg er holdeplassen for trikk flyttet nærmere krysset, slik at trikkelinja er en del av knutepunktet.

Dette oppnår vi:

  • Raskere å reise gjennom byen. Stor gevinst for eksempel for passasjerer Byåsen-Dragvoll (rute 5).
  • Enklere å finne fram. Alle bussene og trikken går fra samme sted. Gode overgangsmuligheter mellom alle busser og trikken.
  • God plass og universell utforming gjør bussen tilgjengelig for alle.
  • Torvet blir helt bilfritt. Det åpner nye muligheter.

Det overordnede målet er å gjøre det bedre og raskere å reise kollektivt, og samtidig forskjønne byen.

AtB anslår at de fire bussholdeplassene har ca 12 000 påstigende passasjerer en vanlig hverdag.

 

 

 

 

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)