Sykkelveg med fortau i Breidablikveien

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Tidligst høst 2021
Status:
Under planlegging
Finansiering:
35 mill. (grovt anslag)
Ferdigstilling:
2025

Miljøpakken planlegger å bygge sykkelveg med fortau over enn strekning på 700 meter i Breidablikveien på Byåsen. Byggestart i 2021 avhenger av godkjent finansiering.

Breidablikveien er en viktig trase for myke trafikanter, men den er dårlig tilrettelagt. Gata må graves opp etter vannlekkasje, og det åpner en mulighet for en mer omfattende utbedring. Anslagsvis 1000 fotgjengere og trafikanter bruker Breidablikveien daglig. På det meste har veien rundt 300 syklister på en dag, og potensialet for å øke bruken anses som stort. Tiltaket ligger blant annet nær Åsveien barneskole og Sverresborg ungdomsskole.

Planen omfatter grøntrabatter med nye trær til erstatning for trær som er felt i forbindelse med annet arbeid. Den aktuelle strekningen ligger mellom Victor Baumanns vei og Framveien.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)