Støyskjerm ved Lohove barnehage

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Finansiering:
Ca 2 mill.
Ferdigstilling:
2020

Miljøpakken har bygd 55 meter støyskjerming ved Lohove barnehage. Dette er et ledd i arbeidet med å skjerme skoler og barnehager bedre mot utendørs støy.

Relaterte artikler

Støyskjerming i Utleirvegen

Støyskjerm Okstad barnehage

Kong Øysteins veg – støyskjerm og fortau