Sykkelveg med fortau i Breidablikkveien

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2023/2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
35 mill. (grovt anslag)
Ferdigstilling:
2025

Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau på en drøyt 700 meter lang strekning i Breidablikkveien på Byåsen. Traseen går mellom kryss mot Victor Baumanns vei og Framveien.

Prosjektet var planlagt framskyndet fordi det uansett må graves i gata på grunn av vann og avløp, men har deretter blitt forsinket bla som følge av vansker med grunnerverv. Det kommer en løsning med sykkelveg på nordsida av Breidablikkveien og nyplanting av trær på begge sider, mellom kjørebanen og sykkelveg/fortau (se illustrasjonen). Også fortauene skal bli bedre.

Strekningen er viktig for myke trafikanter. I rush er det  målt ca 100 gående og syklende i timen. På det meste sykler ca 300 i Breidablikkveien i løpet av en dag. Tiltaket ligger nær marka, lokalsenter og Åsveien barneskole og Sverresborg ungdomsskole.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)