Gang- og sykkelveg på Lademoen (Rotvollruta)

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Høst 2023
Status:
Pågår
Finansiering:
8,5 mill.
Ferdigstilling:
Vår 2024


Miljøpakken utbedrer gang-/sykkelveg og fortau over en strekning på ca 700 meter på Lademoen.
Delstrekning 1 (illustrasjonen): Fra Anton Kalvaas gate til Lademoen trikkestall. Overgangen fra brua til gata tilrettelegges bedre.
Delstrekning 2: Ved Lademoen trikkestall og Lilleby stasjon. Bredere fortau på nordsiden av Mellomveien mot Lilleby stasjon slik at man kan etablere gang- og sykkelveg med bredde 4 meter. Noe asfaltering, steinsetting og bygging av støttemur.
Delstrekning 3: Langs Lademoen gravlund. Enkel opprusting av gang- og sykkelvegen mellom Thomas Von Westens gate i vest og Thonning Owesens gate i øst, med dekke i grus.
Det er valgt en relativt enkel standard pga forurenset grunn og kommende arbeid med elektrifisering av jernbanen.

Tiltaket er en del av Rotvollruta for sykkel. Dette blir et godt alternativ for syklister ved ombygging av Innherredsveien.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)