Gang- og sykkelveg på Lademoen

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Høst 2021
Status:
Under planlegging
Finansiering:
8,5 mill.
Ferdigstilling:
Juni 2022

Miljøpakken bygger nytt og utbedrer eksisterende sykkeltilbud på Lademoen. Prosjektet gir ca 700 meter gang- og sykkelveg i området fra Anton Kalvaas gate/Trikkestallen/Lilleby stasjon og gravlunden. Det er valgt en relativt enkel standard pga forurenset grunn og kommende arbeid med elektrifisering av jernbanen. Tiltaket er en del av Rotvollruta (del 3 og 4 på kartet). Blir et godt alternativ for syklister når ombygging av Innherredsveien starter i 2022.

Relaterte artikler

Sykkel- og kollektivtiltak på Sluppen

Bromstadruta for sykkel

Brøsetruta – Sigurd Jorsalfars veg