Gang- og sykkelveg på Lademoen (Rotvollruta)

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Mars 2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
8,5 mill.
Ferdigstilling:
Mai 2023


Miljøpakken bygger nytt og utbedrer eksisterende sykkeltilbud på Lademoen. Prosjektet gir ca 700 meter gang- og sykkelveg i området fra Anton Kalvaas gate/Trikkestallen/Lilleby stasjon og gravlunden. Det er valgt en relativt enkel standard pga forurenset grunn og kommende arbeid med elektrifisering av jernbanen. Tiltaket er en del av Rotvollruta (delstrekning 3-5 på kartet). Dette blir et godt alternativ for syklister når ombygging av Innherredsveien starter i 2022.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen