Kollektivfelt og sykkelveg med fortau Strindvegen

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Ferdig
Finansiering:
9,6 mill. kr.
Ferdigstilling:
2014

Miljøpakken har bygget sammenhengende kollektivfelt og sykkelveg med fortau langs Strindvegen mellom Klæbuveien og S. P.  Andersens veg. Hensikten er å bedre framkommeligheten for kollektivtransporten, gående og syklende.

 

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)