Sykkelvei i Fjordgata

Miljøpakken har bygd bedre løsning for alle som sykler i Fjordgata.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2021/22

Med 600 meter gjennomgående sykkelvei i Fjordgata blir det enklere og tryggere å sykle gjennom Trondheim sentrum. Et viktig grep for å få flere til å sykle, er egne anlegg for syklende, adskilt fra bil og gående.

Den nye sykkelveien førte til at skråparkering måtte gjøres om til langsgående parkering, og det ble fjernet 58 parkeringsplasser for bil i Fjordgata. Til gjengjeld er det opprettet 5 nye vareleveringslommer og 1 ny handikap-parkeringsplass. MC- og sykkelparkeringen er ryddigere, og trærne i gata er beholdt. Det er ellers verdt å nevne at 210 nye p-plasser for bil åpnet i Gryta/sentralstasjonen høsten 2022.

Byggingen startet i slutten av august 2021 og var ferdig i desember 2021. Finish med oppmerking måtte vente til våren 2022.

Løsningen i korte trekk

– Fortau på begge sider av gata, minimum 2,5 m bredde.
– Toveis sykkelveg på nordsida, ca. 2,4–3 m bred.
– Trerekka på nordsida danner en buffersone mellom sykkelvei og parkering.
– Langsgående parkering på begge sider, minimum 2,5 m bred.
– To kjørefelt med total bredde 7 m.
– En vareleveringslomme per kvartal.
– I kvartalene fra Nordre gate og vestover vil også varelevering ved døra tillates som i dag.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)