Gang- og sykkelveg fv. 950 Reppekrysset–Være

Miljøpakken bygger gang- og sykkelveg fra Reppekrysset til Være.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
September 2022
Status:
Pågår
Finansiering:
68,3 mill.kr.
Ferdigstilling:
November 2023

Den etterlengtede gang- og sykkelvegen kommer på strekningen fra Reppekrysset til innfartsparkering på Være.

Prosjektet knytter Malvik tettere til Trondheim gjennom å binde sammen to eksisterende gang- og sykkelveier. Den nye strekningen vil utgjøre en del av hovedsykkelruta. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter og strekningen er ca. 1,6 km lang. Vegen skal ligge på sørsida av fylkesvegen. Som på bildet under så det ut da arbeidet med å bygge kulvert under Vikelvveien på Reppe startet i desember 2022.

Relaterte artikler

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau