Gang- og sykkelveg fv. 950 Reppekrysset–Være

Miljøpakken planlegger gang- og sykkelveg fra Reppekrysset til Være.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
September 2022
Status:
Pågår
Finansiering:
68,3 mill.kr.
Ferdigstilling:
September 2023

Den etterlengtede gang- og sykkelvegen kommer på strekningen fra Reppekrysset til innfartsparkering på Være.

Prosjektet knytter Malvik tettere til Trondheim gjennom å binde sammen to eksisterende gang- og sykkelveier. Den nye strekningen vil utgjøre en del av hovedsykkelruta. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter og strekningen er ca. 1,6 km lang. Vegen skal ligge på sørsida av fylkesvegen.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen