Gang- og sykkelveg fv. 950 Reppekrysset–Være

Miljøpakken planlegger gang- og sykkelveg fra Reppekrysset til Være.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
August 2022 (antatt)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
68,3 mill.kr.
Ferdigstilling:
September 2023 (antatt)

Den etterlengtede gang- og sykkelvegen kommer på strekningen fra Reppekrysset til innfartsparkering på Være.

Prosjektet knytter Malvik tettere til Trondheim gjennom å binde sammen to eksisterende gang- og sykkelveier. Den nye strekningen vil utgjøre en del av hovedsykkelruta. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter og strekningen er ca. 1,6 km lang. Vegen skal ligge på sørsida av fylkesvegen.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta