Gang- og sykkelveg fv. 950 Reppekrysset-Være

Miljøpakken planlegger gang- og sykkelveg fra Reppekrysset til Være.

Miljøpakken har startet arbeidet med reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 950. Gang- og sykkelvegen kommer på strekningen fra Reppekrysset til innfartsparkering på Være.

Gang- og sykkelvegen skal binde sammen to eksisterende vegsystemer, og vil utgjøre en del av hovedsykkelruten i Trondheim kommune videre til Malvik kommune. Vegen skal ligge på sørsiden av fylkesvegen, der det meste av arealet er dyrket mark.

Relaterte prosjekter

Se alle treff