Sykkelfelt Udbyes gate

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
3,8 millioner fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
Sommer 2011

Ombygging av gateprofil der det etableres sykkelfelt for å gi økt framkommelighet for syklister på Heimdalsruta. Anlegget er i hovedsak ferdig.

Anlegget er finansiert med 4,1 millioner kroner av øvrige riksvegmidler fra 2008, samt 3,8 millioner kroner fra Miljøpakken. Det etableres samtidig nytt system for overvann i Udbyes gate.

Stiplet linje på kartet markerer prosjektet.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)