Sykkelfelt Stokmovegen

Miljøpakken har merket opp og skiltet sykkelfelt på begge sider av veibanen.

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2021

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen