Sykkelfelt Stokmovegen

Miljøpakken har merket opp og skiltet sykkelfelt på begge sider av veibanen.

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2021

Relaterte artikler

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau