Gang- og sykkelveg Skovgård-Presthusvegen

Miljøpakken gjør det tryggere for de som går og sykler langs Kockhaugvegen.

Miljøpakken har utbedret gang- og sykkelvegen langs fv. 950 Kockhaugvegen mellom Presthusvegen og Skovgård. Strekningen Skovgård til krysset ved Askeladdvegen ble delvis ferdig vinteren 2017, mens strekningene Askeladdvegen-Presthusvegen og Skovgård-Grilstadvegen sato ferdig sommeren 2017. Hele strekningen er asfaltert.

I tillegg har vi utbedreti krysset mot Askeladdvegen med nytt gangfelt, bedre belysning og ny fartshump.

Strekningen er 750 meter. Den går parallelt med E6 på Skovgård. Det er satt av 6 millioner kroner til prosjektet.

Relaterte prosjekter

Se alle treff