Gang- og sykkelveg Skovgård-Presthusvegen

Miljøpakken gjør det tryggere for de som går og sykler langs Kockhaugvegen.

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

  • Prosjekttype:
    Sykkel
  • Status:
    Pågående

Miljøpakken utbedrer gang- og sykkelvegen langs fv. 950 Kockhaugvegen mellom Presthusvegen og Skovgård. Strekningen Skovgård til krysset ved Askeladdvegen ble delvis ferdig vinteren 2017, mens strekningene Askeladdvegen-Presthusvegen og Skovgård-Grilstadvegen tas vår og sommer 2017. Hele strekningen asfalteres til slutt.

I tillegg utbedrer vi krysset mot Askeladdvegen med nytt gangfelt, bedre belysning og ny fartshump.

Arbeidet startet høsten 2016, og blir ferdig våren 2017. Det er satt av 6 millioner kroner til prosjektet.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter